Webbspråk

"Alla kan göra en hemsida - det behövs inget webbspråk". Det är till viss del sant, men att behärska iallafall nåpgra av de viktigaste webbspråken kommer ändå att ge dig en fördel om din webbplats är din hobby.

Viktiga webbspråk

Språken här nedanför är bara exempel på en komplett uppsättning webbspråk som ger dig en fördel. HTML och CSS är mer eller mindre en nödvändighet. Vilket serverspråk du använder beror däremot på om du använder Windows eller Linux. I det här fallet valdes Linux som använder PHP och mySQL som databashanterare.

XHTML

Det allra enklaste sättet att bygga en hemsida på är genom att enbart använda sig av märkspråket HTML. HTML används för att strukturera upp dina sidor och bestämmer vilken information som din hemsida ska innehålla. En huvudrubrik betecknas exempelvis av öppningstaggen <h1> och stängningstaggen </h1>. Dessa ska omsluta den text som du vill ha formaterad som en h1-rubrik. Ett stycke kännetecknas av taggarna <p> och </p> och fungerar på samma sätt. Med andra ord förstår du att det är ett enkelt språk att lära sig.

Du kan skapa en hemsida med enbart HTML, men den kommer inte att bli speciellt snygg! Men vad spelar det för roll om informationen är perfekt?

CSS

CSS står för Cascading Style Sheets och bestämmer hur informationen ska visas på din webbplats. Med CSS sätter du upp regler för för olika element på din hemsidaoch dessa bestämmer hur saker ska visas i webbläsaren. CSS står för allt som har med utseende att göra med avseende på layout. Du kan som sagt göra en webbplats utan att använda CSS - men den kommer inte att bli speciellt snygg.

PHP

PHP är står för PHP Hypertext Preprocessor och är en s.k rekursiv akronym som hänvisar till sig självt i namnet. Bökigt värre. Det är dock inget att haka upp sig på eftersom det är användningsområdena för PHP som är det intressanta. PHP är ett serverbaserat logiskt programmeringsspråk.

Det är nästan bara fantasin som sätter gränser för vad du kan åstadkomma med PHP.

MySQL

MySQL är ett databashanteringssystem som fungerar bra med PHP och används för att lagra information. Om du har byggt en webbsajt och ett admininstrationssystem via PHP så lagrar du troligtvis dina webbsidors information i databasen. En databas kan även innehålla information om din hemsidas prenumeranter, vilka som nappat på ett visst erbjudande, statistik över vilka sökord som är de vanligaste för att hitta din hemsida osv. Bara för att nämna några exempel.

Javascript

Till skillnad från PHP som körs via webbhotellets server så körs javascript i din webbläsare. Javascript belastar med andra ord inte din server när själva programmet är nedladdat i datorn. Med javascript kan du få bokstäver att hoppa på skärmen, bygga användarvänliga gränssnitt som varnar om någon skrivit in något fel i ditt nyhetsbrev registreringsformulär, skapa popups.... osv!